Sonia Lobert

Funkcje:

- nauczyciel w szkole w Maceracie
- ustalanie programu szkolnego
- przygotowywanie scenariuszy lekcji
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych
- przygotowanie spektakli teatralnych


Wykształcenie:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
Licencjat z pedagogiki specjalnej. Specjalizacja: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Uniwersytet w Maceracie
Wydział Edukacji
Udział w programie Erasmus

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska"

Ankona
Lokalne Szkolenie Motodyczne we Włoszech

Szkoła:

Anders Marche ( Macerata )

ANDERS PEOPLE

Log In

Create an account

Strona współfinansowana ze środków przyznanych w 2017 roku, w ramach "Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020"
Sito cofinanziato con i fondi concessi nell'anno 2017 nell'ambito del "Programma Governativo di Collaborazione con i cittadini di origine polacca e i Polacchi all'estero per gli anni 2015-2020".

credits: movinroots