INFO O ZAJĘCIACH

Szkoła Anders rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku. Początkowo lekcje nauki języka polskiego odbywały się w siedzibie miasta Macerata, w 2017 roku została otwarta nowa siedziba w Perugii.

Na końcu roku szkolnego 2016/2017 było 50 uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach z języka polskiego, historii, geografii, tradycji i kultury polskiej.

Szkołę Polską Anders tworzy zespół młodych, aktywnie zaangażowanych ludzi, którzy podchodzą do tej pracy społecznej z pasją i chęcią propagowania polskiej kultury.


Zajęcia odbywają się w dwie soboty w miesiącu, w godzinach od 17 do 20 w soboty.

Szkoła pomaga w przygotowaniu i bierze czynny udział w licznych imprezach polonijnych organizowanych przez AIPn Marche oraz Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Ankonie, a jej studenci uczestniczą w życiu Polonii włoskiej.

Jeśli jesteś nauczycielem, lub kochasz Polskę i chcesz uczyć, dołącz do nas! Może masz ochotę zostać naszym wolontariuszem? Jeśli tak, to zapraszamy! Skontaktuj się z nami.


ZASADY DZIAŁANIA

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Anders ma charakter dobrowolny i ma na celu pogłębienie umiejętności językowych, wykorzystując bezpośredni kontakt z rówieśnikami pochodzenia polskiego. Anders to również poszerzanie wiedzy z zakresu geografii, historii Polski oraz kultury i tradycji naszego kraju.. Zajęcia nie są ekwiwalentne z programem nauczania w szkołach w Polsce

OPIS SZKOŁY

Szkoła Anders promuje wiedzę i przekazywanie polskich tradycji. Aktywne środowisko pełne bodźców pozwala uczniom na wzajemną komunikację w języku polskim, jak i na wspólne spędzanie czasu w szkole, a także podczas okazji świątecznych i wolnych chwil, wydarzenia te są zaadresowane nie tylko do uczniów, ale również do ich rodzin.

PROGRAM SZKOŁY

Zajęcia w Szkole Anders są prowadzone zgodnie z programem rocznym i z zasadami zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Taki program obejmuje lekcje nauki języka i kultury polskiej, wzbogacony jest on o elementy tradycji, obyczajów, muzyki, historii i geografii dla dzieci polskich mieszkających za granicą.LEKCJE

Zajęcia w szkole są oparte na zasadach pracy interaktywnej, przewidują korzystanie z pomocy komputera oraz aplikacji do urządzeń mobilnych, a także projekcję filmików zawierających materiały edukacyjne. Dla najmłodszych są organizowane zajęcia edukacyjne ad hoc, korzystając w sposób przemyślany z prostych narzędzi pracy takich jak: nożyczki, papier, klej.

KLASY

Uczniowie Szkoły Anders są podzieleni na klasy ze względu na ich wiek oraz stopień znajomości języka polskiego. Każda szkoła tworzy klasy biorąc pod uwagę liczbę zapisanych dzieci.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Lekcje są prowadzone przez nauczycieli przy pomocy:

  • podręczników
  • materiałów dostępnych online
  • materiałów opracowanych przez nauczycieli Szkoły Anders

Log In

Create an account

Strona współfinansowana ze środków przyznanych w 2017 roku, w ramach "Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020"
Sito cofinanziato con i fondi concessi nell'anno 2017 nell'ambito del "Programma Governativo di Collaborazione con i cittadini di origine polacca e i Polacchi all'estero per gli anni 2015-2020".

credits: movinroots