Dofinansowanie działalności szkolnej przez KPRM


W roku 2020 projekt Szkoły Języka i Kultury Polskiej Anders, któremu patronuje Stowarzyszenie Polsko-Włoskie Nowe w Marche (AIPNM) otrzymało z Polski dofinansowanie na działalność edukacji polonijnej trzech placówek  w miastach Macerata, Ankona i Perugia.

Dzięki Stowarzyszeniu Wspólnota Polska przekazane zostały środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Zostały one wykorzystane w całości na działalność Szkoły Anders w tak trudnym roku zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Społeczność szkolna w okresie pandemii musiała podjąć ogromne wyzwanie modernizacji i dostosowania się do realiów prowadzenia nauki  on line z takich przedmiotów jak: język polski, historia, geografia, tradycja i kultura. Nadzieja na przetrwanie tego trudnego okresu i powrotu do normalności została podtrzymana tym hojnym gestem jakie otrzymało Stowarzyszenie AIPNM dla swych najmłodszych podopiecznych.

Możliwość zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania pozwoliła choć w części  już od października ulepszyć zajęcia przez internet. Kilka lekcji udało się nauczycielom zorganizować i przeprowadzić w szkolnych ławkach i tam przydały się ufundowane wszelkie artykuły biurowe i papiernicze. Zostały podtrzymane stałe opłaty do jakich placówki edukacji polonijnej w całych Włoszech są zobowiązane co roku.

Szkoła Anders jest ogromnie wdzięczna darczyńcom za przekazane środki i wszystkim osobom, które przyczyniły się do zagwarantowania jak i owocnego wykorzystania funduszy. Nie są to kwoty wydane na darmo. Jest to inwestycja w Polonię włoską, w nową generację, która podtrzymuje kontakt z ojczyzną swych przodków, kontynuuje przekazywanie polskich tradycji oraz uczy się języka polskiego.

Dyrekcja Szkoły Języka i Kultury Polskiej ANDERS we Włoszech

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Projekt „wsparcie oświaty polonijnej na zachodzie”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.