AIP NUOVA MARCHE

Od początku swojej działalności Szkole Anders patronuje Stowarzyszenie AIPN Marche.


associazione-italo-polacca-nuova-delle-marche

L’Associazione Italo Polacca Nuova delle Marche czyli Nowe Stowarzyszenie Polsko – Włoskie w Marche (w skrócie AIPnM) jest stowarzyszeniem działającym w celach nie zarobkowych.

Stowarzyszenie AIP zostało przekształcone w 2012 roku, zmieniając swoje stare przepisy z roku 1999. Cały czas jest ono jednak połączone i współpracuje z l’Associazione dei Polacchi in Italia czyli Stowarzyszeniem Polaków we Włoszech. Inspiracją do jego działań są liczne powiązania, które od lat łączą naród polski z narodem włoskim, jak również tradycje obu państw oraz pamięć wspólnych walk o zjednoczenie, niepodległość i wolność narodową.

Stowarzyszenie AIPnM proponuje, w zgodności z tą inspiracją jak i również z perspektywą Europy jeszcze bardziej zjednoczonej, pogłębiać i poszerzać na każdym polu swojej działalność, powiązania pomiędzy dwoma narodami. Z jednej strony promuje wśród włoskiej społeczności bogactwo historyczno-kulturalne Polski, natomiast Polaków mieszkających na stałe we Włoszech zachęca do czynnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym Włochów.

 


REGIONALNY PROJEKT SZKOLNY

Od września 2015 roku, równocześnie z powstaniem Szkoły Anders, Stowarzyszenie AIPnM zostało promotorem Regionalnego Projektu Szkolnego, do którego należą następujące szkoły polonijne z Marche i Umbrii:

  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Anders w Marche
    z siedzibą w Maceracie

 

  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Anders w Umbrii
    z siedzibą w Perugii (filia siedziby w Maceracie)

 

  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Anders w Marche
    z siedzibą w Ankonie (filia siedziby w Maceracie)


Prezydent Stowarzyszenia AIPnM Maria Teresa Bulhak-Jelski


Anders Szkola Polska Marche Umbria

Log In

Create an account

Strona współfinansowana ze środków przyznanych w 2017 roku, w ramach "Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020"
Sito cofinanziato con i fondi concessi nell'anno 2017 nell'ambito del "Programma Governativo di Collaborazione con i cittadini di origine polacca e i Polacchi all'estero per gli anni 2015-2020".

credits: movinroots